W tym roku podatnicy po raz pierwszy mogą skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która została wprowadzona 1 stycznia 2019 r.

Choć Biała lista podatników VAT funkcjonuje już od września 2019 r. to sankcje z tytułu zapłaty na konto spoza listy obowiązują dopiero od tego roku.

Choć rok 2019 już za nami, będziemy go jeszcze długo wspominać. Nie oszczędzał on zarówno przedsiębiorców, jak i tych, którzy dbają o ich interesy od strony księgowo-kadrowej.

Od stycznia 2020 r. będzie obowiązywać nieco inny niż dotąd system pozyskiwania informacji o zarządzaniu odpadami i opakowaniami w przedsiębiorstwach.

 

Dokładnie 13 października 2019 r. ruszył tzw. CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych). Jego głównym zadaniem jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.