Szanowni Klienci,

Z dniem 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług tzw. split payment.

Procedura split payment na ten moment nie będzie obowiązkowa. Jednak zwracamy Państwa uwagę, na mechanizm jej funkcjonowania, ponieważ nawet jeśli Państwo nie zdecydujecie się na jej zastosowanie, może ona Państwa dotyczyć.

Split Paymentale o co chodzi

Mianowicie, w przypadku gdy Państwa odbiorca, wybierze tę formę rozliczenia przy zapłacie za Państwa fakturę, Państwa bank będzie zobowiązany do podziału otrzymanej przez Państwa kwoty - kwota netto wpłynie na rachunek wskazany na fakturze, kwota VAT – na rachunek VAT, który Państwa bank jest zobowiązany utworzyć dla każdego obsługiwanego podmiotu.
Do środków zgromadzonych na rachunku VAT obowiązują ograniczone możliwości dysponowania. Mogą one zostać przelane wyłącznie jako:
- zapłata VAT dostawcy z zastosowaniem procedury split payment;
- zapłata podatku VAT do urzędu skarbowego;
- wypłata z rachunku na inny rachunek, ale za zgodą urzędu skarbowego.

Split payment

Przy wyborze przez Państwa procedura split payment sposób wystawiania faktur nie ulegnie zmianie. Co więcej, nie muszą Państwo znać numeru rachunku VAT sprzedawcy, ani umieszczać swojego numeru rachunku VAT na fakturze. Rozpoznaniem i rozdzieleniem środków z przelewu zajmie się bank.