Kiedy faktura gotówkowa nie stanowi podstawy kosztu uzyskania przychodu?

Od 2017 roku obowiązuje niższy limit dla transakcji gotówkowych. Wynosi on 15 000 zł. Co ważne limit odnosi się do kwoty transakcji brutto. Wydatki opłacone gotówką powyżej limitu nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Kwestia ta budzi wiele wątpliwości, dlatego zgromadziliśmy najczęściej pojawiające się sytuacje i pytania w tym zakresie.

  

płatność gotówką 9

 

1.  Czy faktura wystawiona na kwotę wyższą niż 15 tys. zł opłacona gotówką, nie może stanowić kosztu w kwocie przekraczającej limit czy w całości?

Niestety, cały wydatek nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu, z uwagi na fakt niepodzielności transakcji jednolitej gospodarczo.

2. Czy kupując od osoby prywatnej też należy dokonywać płatności niegotówkowych, aby zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów?

Limit dla transakcji gotówkowych dotyczy transakcji dokonywanymi między podmiotami gospodarczymi. W przypadku zakupu od osoby prywatnej warunek ten nie ma zastosowania.

 3. Jak wygląda zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku powyżej limitu, rozliczonego w formie kompensaty? 

Forma kompensaty, zgodnie z objaśnieniami Ministra Finansów, pozwala na zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów bez względu na kwotę transakcji.

4. W jaki sposób dla wyliczenia limitu należy przeliczyć transakcję walutową?

Transakcje w walutach obcych przeliczane będą na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień danej transakcji.

5. Co oznacza jednolita transakcja?

Transakcja jednolita gospodarczo dla celów wyliczenia limitu dla transakcji gotówkowych ma zastosowanie w przypadku ramowych umów między przedsiębiorcami, z których wynikają płatności. Taką jednolitą transakcją będzie np. umowa leasingu. W tym przypadku dla celów wyznaczenia limitu, należy wziąć pod uwagę ogólną wartość umowy leasingu, a nie wartość pojedynczej faktury.

 

6. Jak wygląda kwestia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku gdy do faktury gotówkowej na wartość poniżej 15 tys. zł wystawiono następnie korektę zwiększającą wartość pierwotnej faktury?

Niestety, wszelkie takie działania sprawiają, że wydatek nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu z uwagi na fakt, że obie transakcje stanowią łącznie jednolitą transakcję gospodarczą.

7. Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej obowiązuje limit transakcji gotówkowych?

Jeśli zapłata jest związana z działalnością gospodarczą, także w trakcie zawieszenia prowadzenia działalności obowiązuje limit transakcji gotówkowych.

8. Czy wpłata na rachunek bankowy dostawcy lub nadanie przekazu pocztowego pozwala na zaliczenie wydatku, nawet po przekroczeniu limitu do kosztów uzyskania przychodów?transakcja gotówkowa

Niestety, przekaz pocztowy i wpłata gotówki na rachunek nie stanowią bezgotówkowej formy zapłaty i nie pozwalając na zaliczenie wydatku powyżej 15 tys. zł do kosztów uzyskania przychodów.

9. Czy płatność za pobraniem stanowi bezgotówkową formę zapłaty?

Także płatność za pobraniem nie pozwala na zaliczenie wydatku powyżej limitu do kosztów uzyskania przychodów. Bez znaczenia pozostaje fakt, że kurier przeleje kwotę na rachunek dostawcy.

10. Czy w przypadku sprzedaży ratalnej limit ma zastosowanie do kwoty raty?

Jednolitą transakcją jest tutaj zakup towaru, nie spłata raty. Limit transakcji gotówkowych będzie więc odnosił się do wartości zakupu, a nie rat. W przypadku, gdy zakup opiewa na kwotę powyżej 15 tys. zł, raty będą musiały być spłacane bezgotówkowo.

Więcej przykładów znajdą Państwo tutaj.