Już niebawem 2019 r. a wraz z nim duże zmiany w prawie podatkowym, a wśród nich te dotyczące kosztów zakupu i eksploatacji samochodów. Czy warto rozważyć zakup samochodu jeszcze w tym roku, czy tez lepiej poczekać do momentu wejścia zmian?

Wszystko zależy od sposobu finansowania zakupu samochodu. Wybierając leasing lepiej skorzystać ze starych zasad, a więc zdecydować się już teraz na zakup samochodu. W przypadku kredytu lub zakupu z własnych środków nowe przepisy mogą okazać się korzystniejsze.

samochód w firmie

Zmianach amortyzacji samochodów osobowych

 

OBECNIE: Samochód wprowadzony do środków trwałych i finansowany ze środków własnych lub poprzez kredyt gotówkowy staje się kosztem przy pomocy odpisów amortyzacyjnych – jeśli jego wartość przekracza 10 000 zł. Limit amortyzacyjny wynosi obecnie 20 000 euro. (przeliczamy według kursu z dnia przekazania samochodu do używania). Gdy cena samochodu przekracza liczbę wskazana w limicie, kwota powyżej nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

OD 2019 r.: Limit ten ulegnie zmianie odpowiednio dla samochodów:

Spalinowych i hybrydowych do 150 000 zł

Elektrycznych do 225 000 zł

Zakup droższego samochodu ( do limitu określonego przez Ministerstwo Finansów) pozwoli na większe odpisy amortyzacyjne niż dotychczas, a co za tym idzie zaoszczędzimy na podatkach.

  

 

PRZYKŁAD:

Pan Karol zakupił samochód spalinowy na kwotę 150 000 zł netto (VAT 34 500 zł). Samochód został przekazany do użytku 9 października

Samochód będzie używany także do celów prywatnych – odliczamy 50 % VAT

Łączna wartość amortyzacji wyniesie: 167 250 zł

Ze względu na limit amortyzacyjny Pan Karol może dokonać odpisów amortyzacyjnych w kwocie  86 380 zł.

Według nowych zasad Pan Karol mógłby dokonać odpisu aż do kwoty 150 000 zł. Różnica, jak widać, jest spora.

 

Zmiany podatkowe w umowach leasingowych

 

OBECNIE: w umowach leasingowych nie ma limitu wartości rat, przy zakupie samochodów przekraczających kwotę 20 000 euro, umowa leasingowa jest zdecydowanie bardziej opłacalna. W przypadku kredytu i zakupu z własnych środków bowiem limit amortyzacyjny nas obowiązuje.

Od 2019 r.: Leasing przestanie być tak opłacalny ze względu na wprowadzenie limitu – takiego jak w przypadku zakupu ze środków własnych lub na kredyt. Niestety, biorąc w leasing samochód o wartości 250 000 zł nie możemy ujmować w kosztach rat leasingowych aż do wartości 150 000 zł. Tutaj obowiązuje inny sposób wyliczania, a mianowicie:

Jeśli Pan Karol zakupi samochód spalinowy za kwotę 250 000 zł i będzie go obowiązywać limit 150 000 zł, kwota limitu to 60% ceny samochodu.

 

PRZYKŁAD:

Pan Karol zakupił samochód o wartości 250 000 zł brutto (203.252,03 zł netto + 46.747,97 zł VAT)

Kwota VAT, która będzie mógł odliczyć w trakcie trwania leasingu wyniesie 23.374 zł.

Podstawa do obliczenia kosztu podatkowego będzie więc: kwota netto: 203.252,03 + 50% VAT: 23.374 = 226.626,02 zł.

Kwota ta przewyższa wskazany przez ustawodawcę limit.

Kwota dopuszczalnego limitu obliczana jest w oparciu o proporcje. W tym przypadku to 150 000/226 626,02 zł = 66, 19% i taki procent od wyliczonej podstawy będzie mógł być odliczony.

Umowy leasingowe zawarte w roku 2018 będą objęte dotychczasowymi zasadami, niezależnie od terminu odbioru samochodu. Jeśli ktoś rozważa zakup samochodu w leasingu , warto zrobić to jeszcze w tym roku.

 

Ile powinien kosztować samochód, abyśmy mogli dokonać odpisu amortyzacyjnego w całości?

 

Jest to kwota: 165.470 zł brutto Dlaczego? 

To daje nam: kwotę netto - 134.529 zł + 30.942 zł VAT

Zakładając, że odliczamy 50 % VAT – 15.471 zł, druga połowa zwiększa nam wartość początkową samochodu i daje kwotę 150 00 zł.

 

samochód w firmie 1

 

Zmiana w kosztach eksploatacyjnych samochodu – 75%

 

Jeśli samochód jest używany do tzw. celów mieszanych (służbowo i prywatnie) kosztem będzie tylko 75% wydatków związanych z jego użytkowaniem.

 

A co z kilometrówką?

 

Od 1 stycznia 2019 r. kilometrówka zostanie zlikwidowana. Zastąpi ją uproszczony sposób kwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego stanowiącego własność przedsiębiorcy. I tak podatnicy, którzy dla potrzeb działalności gospodarczej będą wykorzystywać samochód stanowiący ich własność, do kosztów podatkowych będą mogli zaliczyć 20% poniesionych wydatków.