Co czeka przedsiębiorców w 2019 roku? Ustawodawca przygotował szereg zmian w dotychczas istniejących rozporządzeniach oraz całkiem nowe regulacje. 

Wśród nich całkiem nowe podatki, jakimi zostaną obciążeni prowadzący firmę. Przedsiębiorcy powinni się przygotować się także na wymianę kas fiskalnych, obowiązkowy split payment i nową strukturę JPK.

4

Nowy podatek – danina solidarnościowa

Skutki nowego pomysłu będą odczuwalne dopiero w rozliczeniu w 2020 roku. Nowy podatek to odpowiedź na postulaty protestujących w Sejmie niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Część dochodów najbogatszych podatników utworzy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Ten zasilany będzie z dwóch źródeł: 0,15% to składki na Fundusz Pracy i 4% podatek od najbogatszych. Daninę solidarnościową odprowadzą podatnicy, których roczny dochód przekroczy 1 mln zł. Ich miesięczny dochód przekroczy zatem 86 tys. złotych. Podstawę opodatkowania będzie stanowiła suma przychodów z zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-40A z wyłączeniem kosztów podatkowych i składek na ZUS. Resort finansów szacuje, że roczna kwota zasilenia funduszu to nawet 2 mld zł.

 

Exit tax, czyli podatek od przeniesienia biznesu

Co się kryje za tym pojęciem? Chodzi tu o podatek od niezrealizowanych zysków w związku z przeniesieniem aktywów firmy do innego państwa. Ustawodawca powołuje się na przypadki utraty przez dotychczasowe państwo siedziby podatnika bądź miejsca prowadzenia działalności (Polskę) prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w czasie, w którym podatnik (składnik aktywów) podlegał polskiemu prawu podatkowemu. Choć dokładne koszty przeprowadzki biznesu nie są jeszcze znane, nieoficjalnie przyjęto opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków podstawowymi na poziomie podstawowych stawek PIT i CIT.

Wprowadzenie exit tax wynika z konieczności implementacji dyrektywy unijnej ATAD. Choć unijne przepisy nakazują wprowadzić nowy podatek do końca 2019 roku, resort finansów nie traci czasu i proponuje nową datę wejścia w życie exit tax – początek nadchodzącego roku.

 

Mały CIT dla małych firm.

Obniżka stawki CIT z 15 % to 9 zalicza się do tzw. „piątki Morawieckiego”. Obniżka podatku w 2019 roku ma dotyczyć tych firm, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w danym roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro. Obniżoną stawkę podatku CIT będą mogli stosować także rozpoczynający swoją działalność, pod warunkiem, że warunki wymienione w ustawie. Projekt ustawy zawiera także przepisy uniemożliwiające korzystania z obniżonej stawki podatku CIT tym przedsiębiorcom, którzy na przykład dokonali podziału istniejącego przedsiębiorstwa, aby skorzystać z tej preferencji. Szacuje się, że reforma obejmie ponad 400 tys. firm mających osobowość prawną. W praktyce ma zachęcić , do wyboru tej formy działalności.

CIT. Innovation box.

Pod tą nazwą kryje się nowa ulga, która będzie polegać na preferencyjnym opodatkowaniu dochodu uzyskanego z praw własności intelektualnej. Mowa tu m.in. o patentach, prawie ochronnym na wzór użytkowy, prawie z rejestracji wzoru przemysłowego czy autorskim. Od nowego roku wpływy z tego tytułu będą opodatkowane 5% stawką podatku. Warunek konieczny to wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej.

 

PIT. Ulga mieszkaniowa na nowych zasadach

Zmiana ta dotyczy osób, które sprzedają np. mieszkanie przed upływem pięciu lat od nabycia. Do tej pory powinni zapłacić 19% PIT od przychodu ze sprzedaży. Od 2019 r. będą mogli tego uniknąć, jeśli w ciągu dwóch lat – liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce zbycie – przeznaczą pieniądze ze sprzedaży na własny cel mieszkaniowy. W planach jest również poszerzenie katalogu wydatków na cele mieszkaniowe, by znalazły się w nim także wydatki na przebudowę lub remont lokalu, które podatnik poniesie jeszcze zanim stanie się właścicielem.

Zmiany w opodatkowaniukryptowalut

Nowelizacja ustaw o PIT, CIT i Ordynacji podatkowej pochyliła się także nad walutami wirtualnymi. Przychody z obrotu kryptowalutami będą zaliczane do przychodów z kapitałów pieniężnych (w podatku PIT) i do zysków kapitałowych (w podatku CIT). Do tej pory przepisy wzbudzały spore kontrowersje. Nowe przepisy określają stałą – 19% stawkę podatku. Tymczasowo zniesiono także PCC od walut wirtualnych. Rozwiązanie to ma jednak charakter tymczasowy tj. obowiązywać będzie do 30 czerwca 2019 roku. Co będzie dalej? Trudno powiedzieć.

2

Kasy fiskalne online w 2019 roku

Zgodnie z nowelą ustawy o VAT i ustawy – prawo o miarach, część przedsiębiorców będzie musiała wyposażyć się w kasy fiskalne do stycznia 2019 roku. Dzięki tym urządzeniom wszelkie informacje o sprzedaży zostaną automatycznie przesłane do centralnego systemu informatycznego Krajowej Administracji Skarbowej.

Mechanicy, wulkanizatorzy, właściciele stacji paliw itp. powinni byli zakupić, zgłosić w urzędzie skarbowym i zafiskalizować nowe urządzenia jeszcze w 2018 r. Placówki gastronomiczne i branża hotelarska mają czas do 1 lipca 2019 roku. W późniejszym terminie, ten sam obowiązek dotyczył będzie pozostałych branż. Okres przejściowy ma potrwać aż do końca 2023 roku.

 

Obowiązkowy split payment dla wybranych

Mechanizm podzielonej płatności od 1 lipca jest dla podatników alternatywą dla tradycyjnych przelewów. Split payment polega na takim podziale płatności, zgodnie z którym część zapłaty odpowiadająca wartości netto trafia na konto sprzedawcy, zaś suma odpowiadająca kwocie podatku VAT – na specjalny rachunekVAT nieodpłatnie prowadzony przez banki. O podziale płatności decyduje nabywca. Obligatoryjny system podzielonej płatności w 2019 roku ma objąć branże stosujące dziś odwrotne obciążenie VAT, m.in. firmy budowlane. Niewykluczone, że w kolejnych latach obowiązek podziału płatności dotknie też inne branże.

PIT dla rolników – umowa o pracy przy zbiorach

Nowela ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników wprowadziła nową instytucję – umowę o pomocy przy zbiorach. Reguluje ona zasady zatrudniania przez rolnika jego pomocników. Zgodnie z art. 20 aktu, dochody uzyskane z tytułu takiej umowy są zakwalifikowane do tzw. przychodów z innych źródeł i jako takie podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Oznacza to, że zatrudniony zapłaci 18% PIT od dochodów nieprzekraczających 85 528 zł.

Akcyza na e-papierosy

Nowela ustawy o podatku akcyzowym wprowadza opodatkowanie tą daniną płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich od 1 stycznia 2019 roku. Nowe przepisy to nie tylko wzrost opłat dla palących, ale także nowy obowiązki dla przedsiębiorców. Przedstawiciele branży tytoniowej będą musieli uporać się z obowiązkiem banderolowania tych produktów. Poniosą oni także koszty legalizacji zbiorników do magazynowania płynu do papierosów elektronicznych.

3

Zmiany w jednolitym pliku kontrolnym: Nowa struktura i koniec deklaracji VAT

Od lipca 2018 mikrofirmy, duże przedsiębiorstwa i sektor MSP zobowiązani są raportować pliki w ramach wszystkich struktur JPK na żądanie fiskusa. Od 2019 roku rola JPK ma być jeszcze większa i ma docelowo zastąpić ma deklaracje VAT. Przedsiębiorca nie będzie musiał, tak jak to było w 2018 r składać deklaracji VAT oraz informacji o ewidencji JPK_VAT, ale złoży jedną informację JPK_VDEK. Będzie to podstawa rozliczenia podatkowego, a zarazem wystarczająca informacja dla fiskusa w zakresie ewidencji VAT.

Podatki lokalne w górę

Ministerstwo Finansów opublikowało obwieszczenie informujące o górnych stawkach podatków i opłat lokalnych. Za sprawą inflacji, podatnicy zapłacą więcej średnio o 1,6% w porównaniu z 2018 rokiem. Chodzi o podatek od nieruchomości, środków transportu, podatek leśny i rolny, a także opłaty: od posiadania psa, uzdrowiskowa, miejscowa, targowa i reklamowa. Warto nadmienić, że przedstawione w obwieszeniu stawki stanowią maksymalne kwoty, jakimi mieszkańcy mogą zostać obciążeni. Zatem to gmina w drodze uchwały informuje podatników o dokładniej kwocie opłat.

 

I na koniec kwota wolna od podatku w 2019 roku

W 2019 roku wyniesie:

  • podatnik, który w roku podatkowym zarobił mniej niż 8000 zł, nie odprowadzi podatku.
  • kwota wolna przy dochodzie od 8000 zł do 13 000 zł wyniesie (na zasadzie degresji) od 8000 zł do 3091 zł. Im większy dochód, tym niższa kwota wolna od podatku.
  • gdy dochód będzie wyższy niż 13 000 zł, ale niższy niż 85 528 zł to kwota wolna wyniesie 3091 zł.
  • przy dochodzie z przedziału 85 528 zł -127 000 zł kwota wyniesie od 3091 zł do 1 zł. Po przekroczeniu kwoty 127 000 zł, kwota wolna od podatku nie występuje.