W tym roku podatnicy po raz pierwszy mogą skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która została wprowadzona 1 stycznia 2019 r.

Poniżej znajdziecie garść przydatnych informacji które pomogą Wam zrobić to prawidłowo.

Kto może skorzystać z ulgi?

Skorzystać z niej mogą podatnicy, którzy są właścicielami lub też współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, rozliczający się zarówno według skali podatkowej, podatkiem liniowym jak i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

ulga termomodernizacyjna

Co można odliczyć?

Ulga termomodernizacyjna obejmie wydatki poniesione w danym roku podatkowym na materiały budowlane oraz urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia. Wykaz materiałów i usług, które podlegają odliczeniu w ramach tej ulgi można znaleźć w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.
Odliczać nie można wydatków finansowanych za podatnika przez inne podmioty czy też zaliczonych przez niego do kosztów podatkowych (np. ulga nie wystąpi u przedsiębiorcy, dla którego ocieplany budynek jest środkiem trwałym)

Kiedy można odliczyć termomodernizację?

Odliczenie powinno być dokonane w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki. Jeśli kwota nie będzie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, będzie on mógł dokonać odliczeń w ciągu kolejnych sześciu lat. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży określony na fakturze. Jeśli nie jest ona wykazana na fakturze, uznaje się datę wystawienia faktury. 

jak skorzystać z ulgi

Prawo do odliczenia będzie obowiązywać także dla usług rozpoczętych przed 2019 r. jeśli zostanie ono zakończone po dniu 31.12.2018 r. – jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym wydatek został poniesiony.

Podatnik nie będzie mógł odliczyć kosztu poniesionego w 2018 r. ale będzie mógł skorzystać z odliczenia wydatków za rok 2019 r.

Ile wynosi maksymalna kwota odliczenia?

Ogólna kwota odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 tys. zł. bez względu na liczbę podejmowanych przez podatnika przedsięwzięć.