Cały świat walczy z epidemią koronawirusa i wszystkie podejmowane działania, mają na celu jak najszybsze jej opanowanie. Próbując zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, narzucono na obywateli sporo ograniczeń, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, a więc także możliwość pracy oraz prowadzenie działalności. W końcu tylko część branż jest w stanie funkcjonować, prowadząc biznes wyłącznie on-line a często i te działania nie przynoszą firmie zysków. Spowoduje to ogromne straty oraz kryzys gospodarczy, choć większość z nas zdaje sobie sprawę, że ograniczenia są konieczne.

covid 19 4960246 640

Tarcza antykryzysowa uchwalona w ostatnich dniach w praktyce ma pomóc przetrwać przedsiębiorcom obecny kryzys oraz zapobiec masowym zwolnieniom w firmach. Na jaką pomoc ze strony rządu będą mogą liczyć przedsiębiorcy?

1. Zgodnie z ustawą w tracie trwania zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego nie będą pobierane zaliczki na podatek czy opłaty od firm.

Nie znaczy to wcale, że zostają one umorzone. Będzie je trzeba spłacić, ale nie wcześniej niż 90 dni od zakończenia stanu zagrożenia. W tym czasie nie będą też naliczane odsetki za zwłokę.

2. Ze zwolnienia z ZUS na trzy miesiące będą mogli skorzystać nie tylko mikroprzedsiębiorcy, jak to pierwotnie zaplanowano, ale także małe i średnie firmy. 

3. Przedsiębiorcy będą mogli też uzyskać niskoprocentową pożyczkę w wysokości 5 000 zł, która po spełnieniu określonych warunków będzie mogła zostać umorzona.

4. Uchwalona została także poprawka wprowadzająca rekompensatę wynagrodzeń pracownikom w firmach dotkniętych stratą spowodowaną epidemią koronawirusa. Rekompensaty mają pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Rekompensowałyby on nie więcej niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałą część będzie musiał zagwarantować pracodawca. Dotyczy to pracodawców, którzy nie zalegali z podatkami czy składkami na ZUS.

5. Przegłosowano również zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8, które obecnie nie mogą uczęszczać do szkół i przedszkoli. 

Czy taka pomoc będzie wystarczająca? Czas pokaże.