Czas pandemii zmusił wielu przedsiębiorców do szukania oszczędności. Czasem wiąże się to także z redukcja etatów,

gdyż firma w przestoju nie może sobie poradzić z kosztami utrzymania wszystkich pracowników w momencie, gdy biznes nie przynosi zysków. Decyzja choć trudna, czasami jest jedynym słusznym rozwiązaniem i może uratować firmę przezd koniecznością zamknięcia przedsiębiorstwa. Pamiętajmy jednak o tym, by przestrzegać przepisów zawartych w Kodeksie pracy. Jak wypowiedzieć umowę o pracę, aby wypowiedzenie było skuteczne i niewadliwe? 

kryzys

Okres wypowiedzenia

Przede wszystkim warto wyjaśnić, jak należy rozumieć termin okres wypowiedzenia. Jest to czas jaki musi upłynąć od złożenia oświadczenia do dnia rozwiązania stosunku pracy. Nie może on być krótszy od okresów, które zostały ustanowione w Kodeksie pracy. Może być natomiast dłuższy, o ile tak postanowią strony umowy.

 Forma wypowiedzenia

Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie. Wypowiedzenie w innej formie , np. ustnej może bowiem być podstawa do dochodzenia swoich roszczeń w sadzie pracy. Należy przygotować dwa identyczne pisma, z których jedno z nich powinno zostać przekazane pracownikowi. Drugi egzemplarz, podpisany przez pracownika, powinien zostać wpięty do akt osobowych pracownika.

Jeśli pracownik odmówi przyjęcia wypowiedzenia należy sporządzić służbową notatkę, która będzie potwierdzać złożenie wypowiedzenia.

UWAGA: Wypowiedzenie powinno zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania do sądu pracy.

pisemne wypowiedzenie

 Okresy wypowiedzenia

Umowa na czas próbny:

  • 3 dni robocze – okres nie przekracza 2 tyg.,
  • 1 tydzień – umowa trwa dłużej niż 2 tyg.,
  • 2 tygodnie – przy 3-miesięcznym okresie próbnym.

 

Umowy na czas określony i nieokreślony:

  • 2 tyg – gdy zatrudnienie trwało mniej niż 6 miesięcy
  • 1 miesiąc – gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
  • 3 miesiące – gdy okres zatrudnienia wynosi co najmniej 3 lata

 

Z reguły do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wliczany jest łączny okres pracy u danego pracodawcy. Może się jednak zdarzyć, że będą  brane także pod uwagę okresy zatrudniania poprzedniego pracodawcy (jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę), oraz w przypadkach, gdy na mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą poprzedniego pracodawcy.

Uzasadnienie wypowiedzenia

 W przypadku wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, pracodawca jest zobowiązany podać jego przyczynę. Musi być ona konkretna i prawdziwa. Powinna po prostu uzasadniać złożone wypowiedzenie. 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

 

Czas pandemii zmusił wielu przedsiębiorców do szukania oszczędności. Często wiąże się to z redukcja etatów, gdyż firma w przestoju nie może sobie poradzić z kosztami utrzymania wszystkich pracowników w momencie, gdy biznes nie przynosi zysków.

Pamiętajmy jednak o tym, by przestrzegać przepisów zawartych w Kodeksie pracy. W ten sposób nie narazimy się na nieprzyjemności oraz dodatkowe koszty.

 

Okres wypowiedzenia?

Przede wszystkim warto wyjaśnić, jak należy rozumieć termin okres wypowiedzenia. Jest to czas jaki musi upłynąć od złożenia oświadczenia do dnia rozwiązania stosunku pracy. Nie może on być krótszy od okresów, które zostały ustanowione w Kodeksie pracy. Może być natomiast dłuższy, o ile tak postanowią strony umowy.

 

Forma wypowiedzenia

Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie. Wypowiedzenie w innej formie , np. ustnej może bowiem być podstawa do dochodzenia swoich roszczeń w sadzie pracy. Należy przygotować dwa identyczne pisma, z których jedno z nich powinno zostać przekazane pracownikowi. Drugi egzemplarz, podpisany przez pracownika, powinien zostać wpięty do akt osobowych pracownika.

Jeśli pracownik odmówi przyjęcia wypowiedzenia należy sporządzić służbową notatkę, która będzie potwierdzać złożenie wypowiedzenia.

UWAGA: Wypowiedzenie powinno zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania do sądu pracy.

 

Okresy wypowiedzenia

Umowa na czas próbny:

3 dni robocze – okres nie przekracza 2 tyg.

1 tydzień – umowa trwa dłużej niż 2 tyg.

2 tyg. – przy 3-miesięcznym okresie próbnym

 

Umowy na czas określony i nieokreślony:

2 tyg – gdy zatrudnienie trwało mniej niż 6 miesięcy

1 miesiąc – gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy

3 miesiące – gdy okres zatrudnienia wynosi co najmniej 3 lata

 

Z reguły do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wliczany jest łączny okres pracy u danego pracodawcy. Może się jednak zdarzyć, że będą brane także pod uwagę okresy zatrudniania poprzedniego pracodawcy (jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę), oraz w przypadkach, gdy na mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą poprzedniego pracodawcy.

 

Uzasadnienie wypowiedzenia

 

W przypadku wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, pracodawca jest zobowiązany podać jego przyczynę. Musi być ona konkretna i prawdziwa. Powinna uzasadniać złożone wypowiedzenie.