Depositphotos 9984597 original 200x150

Dostęp do danych księgowych, kadrowych, płatności, wyliczeń podatków, składek ZUS 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez przeglądarkę internetową, zabezpieczony certyfikatem ssl oraz indywidualnymi danymi dostępowymi dla Klientów naszego Biura Rachunkowego.

I-Pulpit w zależności od prowadzonej ewidencji księgowej obejmuje między innymi dostęp do:

- zapisów księgi i rejestrów VAT,
- płatności, w tym informacji o podatkach do zapłaty z możliwością drukowania przelewów,
- not odsetkowych, wezwań do zapłaty oraz potwierdzeń sald,
- deklaracji (miesięcznych / kwartalnych / rocznych) z możliwością ich drukowania,
- listy płac oraz danych kadrowych,
- przypomnień o terminach (badania lekarskie, wygasające umowy lub uprawnienia pracowników),
- ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
- ewidencji przebiegu pojazdów,
- struktury kosztów i przychodów oraz wielu innych analiz i raportów.