Terminowe płatności to podstawa płynności finansowej firmy
dlatego też w naszej ofercie znajdują się usługi wspierające zarządzanie finansami firmy dla kadry zarządzającej.

Należą do nich:

– monitoring stanu należności i zobowiązań;

– wysyłanie przypomnień i wezwań do zapłaty (mail, poczta,sms);

– sporządzanie not odsetkowych;

– windykacja polubowna i sądowa;

– przygotowanie przelewów według ustaleń z Klientem;

– dokonywanie przelewów w oparciu o upoważnienie w imieniu Klienta.