Terminowe płatności to podstawa płynności finansowej firmy

dlatego też w naszej ofercie znajdują się usługi wspierające zarządzanie finansami firmy dla kadry zarządzającej.

Należą do nich:

- monitoring stanu należności i zobowiązań;
- wysyłanie przypomnień i wezwań do zapłaty (mail, poczta,sms);
- sporządzanie not odsetkowych;
- windykacja polubowna i sądowa (usługa świadczona przez naszego partnera);
- przygotowanie przelewów według ustaleń z Klientem;
- dokonywanie przelewów w oparciu o upoważnienie w imieniu Klienta.