Księgowość to nasza specjalność

Jeżeli zarządzasz spółką, z pewnością wiesz jak ważny jest dostęp do informacji finansowych przy podejmowaniu decyzji.

Powierzenie nam prowadzenia księgowości Twojego przedsiębiorstwa zapewnia kompleksową obsługę wszelkich procesów księgowych i pełne wsparcie w zarządzaniu finansami.

Zapytaj o ofertę

Do naszych usług w tym zakresie należy:

 - kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

  • spółek akcyjnych;
  • spółek komandytowych;
  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółek komandytowo-akcyjnych;
  • jednoosobowych działalności i spółek osobowych;
- kompleksowa obsługa podatkowej ksiązki przychodów i rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
- sporządzanie rocznych i sródrocznych sprawozdań finansowych;
- MSR/ MSSF – ewidencja, raportowanie, organizacja przejścia na MSR/MSSF;
-  raportowanie dla władz spółki (Zarządu, Rady Nadzorczej);
- raportowanie grupowe zgodnie ze standardami Klienta;
- konsolidacje;
- nadzór księgowy;
- współpraca z audytorami Klienta;
- kontakt z urzędem skarbowym;
- Tax Compliance;
- przygotowywanie projektów:
 • zakładowych planów kont;
 • polityki rachunkowości;
 • obiegu dokumentów