Provento

Chcę zawrzeć umowę B2B z osobą prowadzącą działalność nierejestrowaną. Co ze składkami ZUS?

W takim przypadku nazwa „nierejestrowana” może wprowadzać w błąd. Skoro „nierejestrowana” to przecież nie trzeba jej nigdzie rejestrować, prawda…? Niekoniecznie!

W praktyce wygląda to trochę inaczej. Wiele firm, ale także osób prowadzących działalność na podstawie art. 5 ust 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 (Prawo przedsiębiorców) nie wie jak wyglądają przepisy odnośnie oskładkowania umów zawieranych w ramach działalności nierejestrowanej.

Działalność nierejestrowana jest wykonywana przez osobę fizyczną na małą skalę, nie wymaga zgłoszeń (np. rejestracji w CEiDG czy ZUS).

Przychód z takiej działalności nie może przekroczyć 75% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli przychód od stycznia do czerwca 2024 roku nie może przekroczyć  3181,50 zł a od lipca do końca 2024 roku – 3225 zł). Działalność nierejestrowaną może prowadzić wyłącznie osoba, która w ciągu 60 miesięcy poprzedzających jej rozpoczęcie nie miała innej działalności gospodarczej (lub jej działalność była zawieszona).

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie ma obowiązku samodzielnego zgłaszania się do ZUS i opłacania składek (społecznych i zdrowotnych) na własne ubezpieczenie. Przychody uzyskiwane z takiej działalności rozliczane są (i opodatkowywane) dopiero w rozliczeniu rocznym.

Problem pojawia się natomiast, jeżeli dana osoba w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej chce świadczyć usługi dla innego podmiotu. W świetle przepisów nie jest ona bowiem przedsiębiorcą. Zatem zgodnie z Kodeksem cywilnym zawierane z nią umowy o świadczenie usług są traktowane jak standardowe umowy – zlecenia i tak też powinny być rozliczane.

Wtedy to na firmie zawierającej umowę z osobą prowadzącą działalność nierejestrowaną ciążą obowiązki płatnika składek. Są to mianowicie: obowiązek zgłoszenia takiej osoby w ZUS identycznie jak zleceniobiorcy (w ciągu 7 dni), a także opłacania za nią odpowiednich składek. Zwiększa to koszty zawarcia umowy i w ogólnym rozrachunku zmniejsza jej konkurencyjność na rynku.

Trwają prace nad zmianą powyższego stanu prawnego i rezygnacji z obciążania zleceniodawców obowiązkiem składkowym, jednakże w życie wejdą one nie wcześniej jak 1 stycznia 2025 roku.

Co w przypadku gdy w ramach działalności nierejestrowanej sprzedawane są towary (np. rękodzieło wytworzone osobiście)?

Nie ma obowiązku opłacania składek społecznych oraz zdrowotnych.

A jeżeli działalność nierejestrowaną prowadzi student/uczeń, do ukończenia 26 roku życia?

Taka osoba również nie podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do ZUS (na podstawie odrębnych ustaw) i nie musi opłacać składek.

Działalność nierejestrowana ma wiele pozytywów, ale widać w niej też pełno pułapek.


Skontaktuj się z nami, a my podpowiemy Ci, czy w Twoim przypadku ma to sens, czy może jednak lepiej jest zacząć przygodę z działalnością rejestrowaną!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *