Provento

Pewnie zgodzisz się z tym, że żyjąc w dobie globalizacji coraz częściej korzystamy z usług świadczonych przez zagranicznych kontrahentów.

Dotyczy to zwłaszcza usług elektronicznych np. opłat za licencje z tytułu korzystania z wszelkiego rodzaju programów komputerowych. Popularne staje się również korzystanie z usług reklamowych świadczonych przez podmioty zagraniczne. Prym w takich usługach wiodą oczywiście serwisy internetowe jak Google czy Facebook. 

Kupując takie usługi mało osób zdaje sobie sprawę o istnieniu… tak zwanego podatku u źródła przychodów.

Podatek u źródła przychodów – czym jest?

Jego istnienie zostało uregulowane zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). 

Jest to zryczałtowany podatek dochodowy pobierany od przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podatnikami tego podatku w ustawie o PIT są osoby fizyczne, które nie mają na terytorium RP miejsca zamieszkania. W ustawie o CIT podatnikami tego podatku są podmioty nie mające na terytorium RP siedziby lub zarządu.

Co jest przedmiotem tego podatku?

Obie ustawy o podatkach dochodowych wymieniają katalog usług, z których przychody podlegają temu podatkowi. Są to przede wszystkim usługi o charakterze niematerialnym.

Wśród nich możemy wyróżnić m.in. przychody z:

 • odsetek
 • praw autorskich
 • doradczych
 • księgowych
 • badania rynku
 • usług prawnych
 • usług reklamowych
 • zarządzania i kontroli
 • przetwarzania danych
 • usług rekrutacji pracowników
 • gwarancji i poręczeń

Obok przepisów ustawowych warto pamiętać również o postanowieniach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawieranych z różnymi krajami. Ich postanowienia mogą odrębnie regulować kwestie podatku u źródła. Zdecydowana większość umów wyłącza opodatkowanie tym podatkiem, dotyczy to m. in. wszystkich kontrahentów z państw członkowskich Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że aby skorzystać z postanowień tych umów niezbędne będzie uzyskanie od kontrahenta certyfikatu potwierdzającego rezydencję podatkową!

Brak posiadania certyfikatu spowoduje dla nas obowiązek pobrania od kontrahenta podatku u źródła oraz wpłacenie go do Urzędu. Jego wysokość w przypadku powyższych usług wynosi 20% przychodu.

Na koniec warto wspomnieć o obowiązkach ewidencyjnych związanych z podatkiem u źródła. Jest on rozliczany na deklaracji IFT-2R. Termin na złożenie tej deklaracji upływa z końcem 3 miesiąca następującym po roku podatkowym, w którym miały miejsce transakcje podlegające opodatkowaniu. Warto pamiętać, że obowiązek złożenia deklaracji wystąpi nawet wówczas, gdy transakcja była zwolniona z opodatkowania ze względu na postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dużo tych “warto wspomnieć”, “warto pamiętać”, prawda?

No właśnie – a tak naprawdę, to zadaniem numer 1 dla każdego przedsiębiorcy powinien być ROZWÓJ biznesu, a nie marnowanie czasu na przeglądanie Internetu w poszukiwaniu odpowiedzi na podatkowe i księgowe pytania.

Biuro Provento stawia na rozwój Twojej firmy. Dlatego pozwól, że przejmiemy wszystkie obowiązki podatkowe, księgowe i kadrowo-płacowe, które spędzają Ci sen z powiek. Skontaktuj się z nami już dziś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *