Provento
Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, który realizuje zadania polegające na promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy dotyczy przedsiębiorców i pracodawców, a...